Posted by WB

Blog

Zainteresowanych szeroko rozumianą tematyką biznesową zapraszam na bloga pod adresem:

www.blog.wojciechbudzynski.pl

Misją bloga jest szeroka wymiana poglądów i doświadczeń na tematy biznesowe.

W ramach bloga misja ta będzie realizowana  poprzez wyrażanie opinii i porad o:
- uwarunkowaniach współpracy pomiędzy podmiotami krajowymi,
- prowadzeniu handlu zagranicznego, jego barier i możliwości,
- problemach logistyczno-handlowych w zakresie realizacji zakupów
i działalności działów zakupu czy zaopatrzenia,
- aspektach prawno-zwyczajowych prowadzenia działalności handlowej,
- pułapkach i niebezpieczeństwach w zakresie zawierania umów z partnerami,
- nonsensach prawnych i próbach radzenia sobie z nimi,
- kreowaniu wizerunku firm i marek, nowych koncepcjach promocyjnych,
- znaczeniu zaufania, wiarygodności, wizerunku, właściwego standingu w działalności rynkowej.
- nowych kierunkach rozwoju skostniałych już koncepcji marketingu,
- możliwości rozwoju small biznesu w Polsce,
- kreatywności i niestandardowości w prowadzeniu współczesnego biznesu.

Pomimo ukierunkowania bloga na tematy mikro, będące w kręgu bezpośredniego zainteresowania przedsiębiorców,
prezentowane będą wypowiedzi dotyczące makroekonomicznej sytuacji w kraju, koniunktury, polityki
gospodarczej rządu.

Tematem na weekend, związanym z wolnym czasem ludzi biznesu, będą na początek Mazury.
Miejsce, gdzie można spotkać tych, którym w biznesie się udało, wspominających swoje początki pod gwiaździstym, mazurskim niebem.