Posted by WB

Książki

Wybrane książki (Kategorie: Wizerunek i Handel)

Pełna lista 52 moich książek z numerami ISBN, recenzentami i liczbą stron  znajduje się po ilustracjach okładek.

Kategoria: WIZERUNEK

(wybrane książki)

book-pi-sgh-s

wojciech budzynski 61

wojciech budzynski 60

wojciech budzynski 59

wojciech budzynski 58

wojciech budzynski 62

wojciech budzynski 61

wojciech-budzynski-9m

wojciech-budzynski-22m

spr3

rek13

mark1

blac5


Kategoria: HANDEL

(wybrane książki)


zakupy-okladka-1str

eksport-okladka


book-umowy-2012-s
nzu

wojciech budzynski 65

wojciech budzynski 64

wojciech budzynski 63

wojciech-budzynski-14m

wojciech-budzynski-1m

wojciech-budzynski-2m

wojciech-budzynski-3m

wojciech-budzynski-5m

wojciech-budzynski-4m

wojciech-budzynski-6m

wojciech-budzynski-7m

wojciech-budzynski-10m

wojciech-budzynski-8m

wojciech-budzynski-11m

wojciech-budzynski-12m

wojciech-budzynski-13m

wojciech-budzynski-15m

wojciech-budzynski-16m

wojciech-budzynski-17m

wojciech-budzynski-18m

wojciech-budzynski-19m

zawi2


PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE

52 książki wydane w wydawnictwach o zasięgu ogólnopolskim i za granicą (wszystkie książki recenzowane, w tym 38 książek samodzielnych i 27 monografii)


1. Budzyński W.: Transport w przedsiębiorstwie. Logistyka, spedycja, reklamacje. Warszawa 2016 (stron 290). Monografia. Recenzent: prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki (w druku)


2. Budzyński W.: Zakupy w przedsiębiorstwie. Optymalizacja procedur i umów z dostawcami. Poltext. Warszawa 2016 (stron 243). ISBN: 978-83-7561-615-6. Monografia. Recenzent: prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki


3. Budzyński W.: Eksport w przedsiębiorstwie. Wejście na rynek i realizacja transakcji zagranicznej. Poltext. Warszawa 2016 (stron 232). ISBN: 978-83-7561-648-4. Monografia. Recenzent: prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki

4. Budzyński W.: Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Uwarunkowania, ryzyka, pułapki, zabezpieczenia. EBOOK. Wersja EPUB i MOBI. Poltext. Warszawa 2014 (stron 160). ISBN: 978-83-7561-303-2. Monografia. Recenzent: prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki

5. Budzyński W.: Umowy w handlu krajowym i zagranicznym. Nowe bazy dostawy, pułapki, zabezpieczenia. Poltext. Wydanie II uzupełnione. Warszawa 2014 (stron 180) ISBN 978-83-7561-171-7. Monografia. Recenzent: prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki


6. Budzyński W.: Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Biblioteka Nowoczesnego Menedżera. Ekonomia i gospodarka. Zarządzanie. Poltext. Warszawa 2014 (stron 168). ISBN: 978-83-7561-345-2. Monografia. Recenzent: prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki


7. Budzyński W.: Kształtowanie wizerunku równoległego. Oficyna Wydawnicza SGH. Warszawa 2012 (stron 294). ISBN: 978-83-7378-704-9. Monografia. Recenzent: prof. dr Wiesław M. Grudzewski


8. Budzyński W.: Wizerunek równoległy. Poltext. Warszawa 2012 (stron 216). ISBN 978-83-7561-193-9. Monografia. Recenzent: prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz


9. Budzyński W.: Umowy w handlu krajowym i zagranicznym. Nowe bazy dostawy, pułapki, zabezpieczenia. Poltext. Warszawa 2012 (stron 170) ISBN 978-83-7561-171-7. Monografia. Recenzent: prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki

10. Budzyński W.: Public relations w Polsce, w: Public relations. Teoria – Edukacja – Praktyka. Praca zbiorowa. Oficyna Wydawnicza SGH. Warszawa 2010 (stron 298) ISBN 978-83-7378-451-2. Monografia. Recenzent: prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki


11. Budzyński W.: Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Uwarunkowania, ryzyka, pułapki, zabezpieczenia. TNOiK i Poltext. Warszawa 2009 (stron 167) ISBN 978-83-7561-055-0. Monografia. Recenzent: prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki


12. Budzyński W.: Wizerunek równoległy - nowa szansa promocji firmy i marki. Poltext. Warszawa 2008 (stron 207) ISBN 978-83-7561-020-8. Monografia. Recenzent: prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz

13. Budzyński W.: Public relations. Strategia i nowe techniki kreowania wizerunku. Poltext. Warszawa 2008 (stron 167) ISBN 978-83-7561-021-5. Monografia. Recenzent: prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz

14. Budzyński W.: Kształtowanie wizerunku firmy i marki na rynku międzynarodowym, w: Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania, instrumenty, tendencje. Praca zbiorowa. Oficyna Wydawnicza SGH. Warszawa 2007 (strony 139-159) ISBN 978-83-7378-276-1. Monografia. Recenzent: prof. dr hab. Henryk Mruk.

Nagroda I stopnia Rektora SGH za książkę.

15. Budzyński W.: Reklama. Warsztaty Menedżerskie. Wyd. Poltext. Warszawa 2007 (stron 217) Wydanie II zmienione. ISBN 83-86890-62-2. Monografia. Recenzent: prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz


16. Budzyński W.: Public relations. Zarządzanie reputacją firmy. Wyd. Poltext. Warszawa 2006 (stron 156) Wydanie II zmienione. ISBN 83-86890-39-8. Monografia. Recenzent: prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz

17. Budzyński W.: Reklama. Warsztaty Menedżerskie. Wyd. Poltext. Warszawa 2006 (stron 216) ISBN 83-86890-62-2. Monografia. Recenzent: prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz

18. Budzyński W.: Wizerunek firmy. Kreowanie, zarządzanie, efekty. Poltext. Warszawa 2003 (stron 222) ISBN 83-88840-28-2. Monografia. Recenzent: prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz

19. Budzyński W.: Zarządzanie wizerunkiem firmy. Oficyna Wydawnicza SGH. Warszawa 2002 (stron 220) Seria: Monografie i Opracowania. Monografia. Recenzent: prof. dr hab. Klemens Białecki.

20. Budzyński W.: Planowanie mediów, w: Reklama w praktyce. Skuteczne działania reklamowe. Praca zbiorowa. Wyd. Wiedza i Praktyka. Warszawa 2001 (stron 82) ISBN 83-7286-010-6 Recenzent: dr R. Oracz

21. Budzyński W.: Brief reklamowy, w: Reklama w praktyce. Skuteczne działania reklamowe. Praca zbiorowa. Wyd. Wiedza i Praktyka. Warszawa 2001 (stron 108) ISBN 83-7286-010-6 Recenzent: dr M. Dańko

22. Budzyński W.: Wizerunek firmy jako element jej wartości, w: Aktualne problemy marketingu w Polsce. Praca zbiorowa. Białystok 2000 (str. 312). Monografia. ISBN 1506-4530 Recenzent: prof. dr hab. Teodor Kramer

23. Budzyński W.: Budżet promocyjny, w: Reklama w praktyce. Praca zbiorowa. Wyd. Wiedza i Praktyka. Warszawa 2000 (stron 117) ISBN 83-7286-033-5 Recenzent: dr J. Kall

24. Budzyński W.: Reklama. Sztuka skutecznej perswazji. Wyd. Poltext. Warszawa 1999 (stron 220) ISBN 83-86890-62-2. Monografia. Recenzent: prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz

25. Budzyński W.: Public relations. Zarządzanie reputacją firmy. Wyd. Poltext. Warszawa 1998 (stron 160) ISBN 83-86890-39-8. Monografia. Recenzent: prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz

26. Budzyński W.: Struktura nauczania public relations w Polsce, w: Black S.: Public relations. DW ABC. Warszawa 1998 ISBN 83-87286-53-2. Recenzent wydania polskiego: dr W. Budzyński.

27. Budzyński W.(współautor): Handel zagraniczny dla menedżerów. Część IV. Łódź 1996 (stron 118) ISBN 1230-8862 Recenzent: dr M. Stalmaszczyk

28. Budzyński W.: Zawieranie i realizowanie kontraktów z partnerem zagranicznym. Wydanie III uzupełnione. Wyd. CRMiS. Międzyborów 1996 (stron 110) ISBN 83-903945-7-X. Recenzent: dr M. Kucharska

29. Budzyński W.: Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe. Podręcznik na Studia Master of Business Administration. Międzynarodowa Szkoła Handlu. Rynia 1996 (stron 125) Recenzent: prof. dr hab. S. Domański

30. Budzyński W.: Techniki reklamy i public relations. MSM. Warszawa 1995 (stron 116) ISBN 83-85487-64-6. Recenzent: prof. dr hab. A. Sznajder

31. Budzyński W.: Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms 1990. Combiterms 1990. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD. Wydanie III uzupełnione. Wyd. Editex. Warszawa 1995 (stron 102) ISBN 83-900775-3-1. Recenzent: dr J. Godlewski

32. Budzyński W.: Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe. Wyd. CKL. Międzyborów 1995 (stron 168) ISBN 83-903945-4-5. Monografia. Recenzent: dr M. Kucharska


33. Budzyński W., Dołęgowski T: Handel zagraniczny. Wyd. Mercurius. Warszawa 1995 (stron 252). Monografia. Recenzent: prof. dr hab. S. Domański

34. Budzyński W.: Zawieranie i realizacja kontraktów z partnerem zagranicznym. Wydanie II uzupełnione. Wyd. CKL. Międzyborów 1995 (stron 110) ISBN 83-85385-43-6 Recenzent: dr M. Kucharska

35. Budzyński W.(współautor): Poradnik eksportera komponentów. Agencja Rozwoju Przemysłu. Warszawa 1995 (stron 166) ISBN 83-904711-0-8. Monografia. Recenzent: dr M. Stolarski


36. Budzyński W.: Realizacija kontrakta po importu i eksportu sogłasno Incoterms 90. Mp. Słowo. Lwow 1995 (stron 90) ISBN 5-8326-0015-0. Recenzent: dr J. Godlewski. Książka wydana w języku obcym za granicą.

37. Budzyński W.: Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms 1990. Combiterms 1990. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD. Wydanie II uzupełnione. Wyd. Editex. Warszawa 1994 (stron 102) ISBN 83-900775-3-1. Monografia. Recenzent: dr J. Godlewski

38. Budzyński W.(współautor): Handel zagraniczny dla menedżerów. Część III. Łódź 1994 (stron 137) ISBN 1230-8862 Recenzent: dr M. Stalmaszczyk

39. Budzyński W.(współautor): Handel zagraniczny dla menedżerów. Część II. Łódź 1994 (stron 127) ISBN 1230-8862 Recenzent: dr M. Stalmaszczyk

40. Budzyński W.: Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów. Wyd. Editex. Warszawa 1993 (stron 209) ISBN 83-900173-7-7. Monografia. Recenzent: dr J. Godlewski

41. Budzyński W.: Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms 1990. Combiterms 1990. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD. Wyd. Editex. Warszawa 1993 (stron 102) ISBN 83-900775-3-1. Recenzent: dr J. Godlewski

42. Budzyński W.: Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia i finanse. Wyd. CKL. Międzyborów 1993 (stron 168) ISBN 83-85385-32-0-45-2. Monografia. Recenzent: dr M. Kucharska

43. Budzyński W.(współautor): Handel zagraniczny dla menedżerów. Część I. Łódź 1993 (stron 125) ISBN 1230-8862 Recenzent: dr M. Stalmaszczyk

44. Budzyński W.: Techniki reklamy i public relations. MSM. Warszawa 1993 (stron 102) ISBN 83-85487-21-2 Recenzent: prof. dr hab. A. Sznajder

45. Budzyński W.: Eksport – import według Incoterms 1990. Ćwiczenia komputerowe. Wyd. PATA i Editex. Warszawa 1992 (książka z programem komputerowym na dyskietce) Recenzent: dr J. Godlewski

46. Budzyński W.: Realizacja kontraktu importowego i eksportowego według Incoterms 1990. Wyd. Editex. Warszawa 1992 (stron 100) ISBN 83-900173-2-6 Recenzent: dr J. Godlewski

47. Budzyński W.: Zawieranie i realizacja kontraktów z partnerem zagranicznym. Wyd. CKL. Międzyborów 1992 (stron 110) ISBN 83-85385-43-6 Recenzent: dr M. Kucharska

48. Budzyński W. (współautor): Incoterms 1990 w transakcjach handlu zagranicznego. Przewodnik. Fundacja Polska Eksportuje. Warszawa 1992 (stron 120) ISBN 83-900697-0-9 Recenzent: dr M. Szmelter

49. Budzyński W.: Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Wyd. Editex. Warszawa 1991 (stron 118) ISBN 83-900173-0-X. Recenzent: dr J. Godlewski

50. Budzyński W.: Realizacja transakcji importowej. Wyd. CDKHZ. Warszawa 1991 Recenzent: dr J. Godlewski

51. Budzyński W.: Wykładnia terminów handlowych Incoterms 1990. Wyd. CDKHZ. Warszawa 1991. Recenzent: dr J. Godlewski

52. Budzyński W.: Międzynarodowe reguły wykładni terminów handlowych. Wyd. CDKHZ. Warszawa 1990 Recenzent: dr J. Godlewski

ARTYKUŁY: 53 artykuły naukowe w czasopismach

INNE PUBLIKACJE: 72 wydawnictwa naukowe, niskonakładowe