Posted by WB

O mnie

Wojciech Budzyński

Praktyk i pracownik naukowy SGH w Warszawie. Od dwudziestu pięciu lat zajmuje się problematyką prawno-handlową i public relations. Ukończył handel zagraniczny w SGH, kontynuując naukę w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Obronił pierwszą w Polsce dysertację doktorską na temat public relations oraz napisał na ten temat rozprawę habilitacyjną. Wiedzę praktyczną zdobywał jako handlowiec, dyrektor firmy handlowej, kolejno szef jej dwóch oddziałów za granicą, prezes agencji public relations, doradca w Ministerstwie Gospodarki. Specjalizuje się w negocjowaniu i zawieraniu umów, zabezpieczeniach płatności, budowaniu sieci sprzedaży i zaopatrzenia, handlu zagranicznym, transporcie, reklamie i public relations. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce. Nadzorował realizację dużych projektów, w szczególności z branży paliwowo-energetycznej oraz transportu drogowego, w tym jako starszy konsultant i szef zespołu w Banku Światowym. Jest honorowym członkiem Rady Ekspertów Public Relations. Prowadził negocjacje na wszystkich kontynentach. Od 1983 roku przeszkolił kilka tysięcy menedżerów i handlowców oraz napisał 60  książek wydanych w kraju i za granicą.

wojciech-budzynski-998