Posted by WB

Wykłady

WYKŁADY PROWADZONE W SGH

Studentów zapraszam na wykłady e-learningowe i seminaria prowadzone w Szkole Głównej Handlowej.

Studia magisterskie II stopnia stacjonarne
236279-0048   Negocjowanie i zawieranie umów z partnerem handlowym (e-learning)
236289-0048   Nowoczesne metody budowania wizerunku firmy i marki (e-learning)

Studia magisterskie II stopnia popołudniowe
236279-0048   Negocjowanie i zawieranie umów z partnerem handlowym (e-learning)
236289-0048   Nowoczesne metody budowania wizerunku firmy i marki (e-learning)

Studia magisterskie II stopnia niestacjonarne sobotnio-niedzielne
236279-0048   Negocjowanie i zawieranie umów z partnerem handlowym (e-learning)
236289-0048   Nowoczesne metody budowania wizerunku firmy i marki (e-learning)

Studia licencjackie  I stopnia stacjonarne
136069-0048  Techniki reklamy (e-learning)

Studia licencjackie  I stopnia popołudniowe
136069-0048  Techniki reklamy (e-learning)

Studia licencjackie  I stopnia niestacjonarne  sobotnio-niedzielne
136069-0048   Techniki reklamy (e-learning)

O zajęciach e-learningowych czytaj w zakładce e-learning.

293561-0048  Seminarium magisterskie
193561-0048  Seminarium licencjackie

Tematyka prac dyplomowych  (Seminarium licencjacie i magisterskie)
* Public relations, reklama i inne techniki kreowania wizerunku
* Negocjowanie i zawieranie umów handlowych
* Marketing, w tym marketing międzynarodowy
* Międzynarodowe transakcje gospodarcze
* Rozliczenia międzynarodowe

Tematy przykładowych, obronionych  prac (ponad 370 pozycji)
znajdują się w zakładce Dyplom.

AKTUALNE PROGRAMY SZKOLENIOWE DLA BIZNESU:
(programy szkoleń przesyłamy na życzenie)

PROGRAMY Z ZAKRESU HANDLU (DLA SPRZEDAJĄCYCH I KUPUJĄCYCH)

ZUH – PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAWIERANIA UMÓW HANDLOWYCH
AKT – AKTUALNOŚCI W UREGULOWANIACH PRAWNYCH I ZWYCZAJOWYCH DOTYCZĄCYCH ZAWIERANIA UMÓW HANDLOWYCH
NEZ - NEGOCJACJE ZAKUPOWE
NEG – NEGOCJACJE HANDLOWE
NWU – NEGOCJOWANIE WARUNKÓW UMOWY HANDLOWEJ
FRU – FORMY ROZLICZEŃ UMÓW HANDLOWYCH
ZDR – ZABEZPIECZANIE I DOCHODZENIE ROSZCZEŃ
REK –  SKUTECZNE REKLAMACJE HANDLOWE WG. STANDARDÓW EUROPEJSKICH. DOCHODZENIE I ZAŁATWIANIE
PAP – PRAKTYCZNA ANALIZA PUŁAPEK W UMOWACH HANDLOWYCH
UPZ – JAK USPRAWNIĆ PROCES ZAKUPU?
OFE – PRZYGOTOWANIE SKUTECZNEJ OFERTY HANDLOWEJ
INC – ZAWIERANIE UMÓW HANDLOWYCH NA BAZIE INCOTERMS 2010
KUH - KLAUZULE W UMOWACH HANDLOWYCH. FORMUŁOWANIE, INTERPRETACJA, WYKORZYSTANIE
HAZ - HANDEL WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWY, EKSPORT, IMPORT
ZUS – ZAWIERANIE UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG
ZUR – NEGOCJOWANIE I ZAWIERANIE UMÓW RAMOWYCH
OWZ – PRAKTYCZNE WARSZTATY TWORZENIA OGÓLNYCH WARUNKÓW ZAKUPU
OWS – PRAKTYCZNE WARSZTATY TWORZENIA OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY
AKR – ROZLICZANIE UMÓW AKREDYTYWĄ DOKUMENTOWĄ NA BAZIE ZWYCZAJÓW UCP600
LOZ – LOGISTYKA ZAOPATRZENIA
AKG - NOWE ZASADY ZABEZPIECZANIA PŁATNOŚCI I WYKONANIA UMOWY GWARANCJAMI ORAZ AKREDYTYWAMI WG. ZWYCZAJÓW URDG 758 I UCP 600
DUH - WYKORZYSTANIE PROFESJONALNEJ PROCEDURY ANALIZY I OCENY UMÓW HANDLOWYCH
FRN - NAJSKUTECZNIEJSZE FORMY OGRANICZANIA RYZYKA FINANSOWEGO UMÓW HANDLOWYCH
FRP - NEGOCJOWANIE FORM ZABEZPIECZENIA PŁATNOŚCI Z UWZGLĘDNIENIEM NIEBEZPIECZEŃSTW I PUŁAPEK
GWA - NOWE ZASADY ZABEZPIECZEŃ FINANSOWYCH UMÓW. POSŁUGIWANIE SIĘ GWARANCJAMI WG. ZWYCZAJÓW URDG 758
HAK - ZAKUPY WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE I IMPORT
KUC - NEGOCJOWANIE I KSZTAŁTOWANIE KLAUZUL W UMOWACH HANDLOWYCH
NZU - NIEZBĘDNE ZABEZPIECZENIA W UMOWACH HANDLOWYCH - FORMUŁOWANIE I NEGOCJOWANIE
OPT - WSPÓŁPRACA Z DOSTAWCAMI - OPTYMALIZACJA PROCEDUR I ZABEZPIECZEŃ
OWU - PRAKTYCZNE WARSZTATY POSŁUGIWANIA SIĘ OGÓLNYMI WARUNKAMI UMÓW
PHZ - PRAKTYKA HANDLU ZAGRANICZNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI RÓŻNYCH RYNKÓW
PUH - JAK BEZPIECZNIE ZAWIERAĆ I REALIZOWAĆ UMOWY HANDLOWE?
PZA - STRATEGIE I PROCEDURY ZAKUPOWE
RET - REKLAMACJE Z TYTUŁU SZKÓD W TRANSPORCIE - ZAŁATWIANIE I DOCHODZENIE
RKZ - METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPU
RSH - ROZWIĄZYWANIE SPORÓW WYNIKAJĄCYCH Z REALIZACJI UMÓW HANDLOWYCH
ZUB - ZAWIERANIE I ROZLICZANIE UMÓW O ROBOTY BUDOWLANE
ZUF - NAJSKUTECZNIEJSZE FORMY OGRANICZANIA RYZYKA FINANSOWEGO UMÓW
ZUI - PRAKTYCZNE WARSZTATY ZABEZPIECZANIA INTERESÓW SWOJEJ FIRMY W UMOWACH HANDLOWYCH
ZUK - ZAWIERANIE UMÓW W SFERZE ZAKUPU
ZUP - ZAGROŻENIA I NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY PRZY ZAWIERANIU UMÓW HANDLOWYCH
ZUT - JAK ZAWIERAĆ DOBRE UMOWY W TRANSPORCIE I SPEDYCJI?

PROGRAMY HANDLOWE W FORMIE STUDIUM (sesje po 2 dni):

SPZ 1 – STUDIUM PROFESJONALNEGO ZAOPATRZENIA - USPRAWNIENIE PROCESU ZAOPATRZENIA I ZAWIERANIE UMÓW KRAJOWYCH
SPZ 2 – STUDIUM PROFESJONALNEGO ZAOPATRZENIA - OPTYMALIZACJA DOSTAW Z IMPORTU I ZAKUPÓW WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH
SPZ 3 – STUDIUM PROFESJONALNEGO ZAOPATRZENIA - SKUTECZNE NEGOCJACJE Z DOSTAWCAMI. AKTUALNE ZMIANY W PROCEDURACH CELNYCH

AHZ1 – AKADEMIA HANDLU ZAGRANICZNEGO - PRAWNO-ZWYCZAJOWE UWARUNKOWANIA PROWADZENIA HANDLU ZAGRANICZNEGO
AHZ2 – AKADEMIA HANDLU ZAGRANICZNEGO - PRAKTYKA ZAWIERANIA UMÓW W EKSPORCIE, IMPORCIE ORAZ NA DOSTAWY WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE
AHZ3 – AKADEMIA HANDLU ZAGRANICZNEGO - ZABEZPIECZANIE PŁATNOŚCI ZAGRANICZNYCH. NOWE ZASADY POSŁUGIWANIA SIĘ AKREDYTYWĄ
AHZ4 – AKADEMIA HANDLU ZAGRANICZNEGO - SKUTECZNE TAKTYKI NEGOCJACYJNE WOBEC KUPCÓW Z RÓŻNYCH KRAJÓW
AHZ5 – AKADEMIA HANDLU ZAGRANICZNEGO - DOCHODZENIE I ZAŁATWIANIE ROSZCZEŃ Z PARTNEREM ZAGRANICZNYM ORAZ PRZEWOŹNIKIEM I SPEDYTOREM. ZAWIERANIE UMÓW RAMOWYCH

SNH – STUDIUM NEGOCJACJI HANDLOWYCH (3 sesje)
SHW - STUDIUM HANDLU WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO (3 sesje)

PROGRAMY Z ZAKRESU MARKETINGU (W TYM WIZERUNKU)

NPR - NOWE KONCEPCJE PUBLIC  RELATIONS KREOWANIE WIZERUNKU FIRMY NA ZMIENIAJĄCYM SIĘ RYNKU
KRY – PRAKTYCZNE WARSZTATY TWORZENIA PROCEDUR DZIAŁANIA W KRYZYSIE FIRMY I ORGANIZACJI
PKR – PROJEKTOWANIE SKUTECZNYCH KAMPANII REKLAMOWYCH ATL I BTL
TRM – TRENING MEDIALNY UDZIELANIE WYWIADÓW PRASOWYCH I TECHNIKI ODPOWIEDZI NA TRUDNE PYTANIA DZIENNIKARZY
PRA – NOWOCZESNE MEDIA RELATIONS. TECHNIKI WSPÓŁPRACY Z PRASĄ W CELU PROMOCJI FIRMY I MARKI
PSR - POPIERANIE SPRZEDAŻY ZA POMOCĄ NOWOCZESNYCH TECHNIK REKLAMOWYCH
MWS - WSPIERANIE SPRZEDAŻY ZA POMOCĄ NIEKONWENCJONALNYCH I NISKOBUDŻETOWYCH DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH

PROGRAMY MARKETINGOWE W FORMIE STUDIUM (sesje po 2 dni):

SPR1 – STUDIUM PUBLIC RELATIONS I REKLAMY TWORZENIE PROGRAMU PUBLIC RELATIONS I PRZYGOTOWANIE PROCEDUR ZARZADZANIA SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ
SPR2 – STUDIUM PUBLIC RELATIONS I REKLAMY TECHNIKI KREOWANIA WIZERUNKU FIRMY Z UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH MEDIÓW
SPR3 – STUDIUM PUBLIC RELATIONS I REKLAMY

OFERTA PROGRAMÓW E-LEARNINGOWYCH DLA BIZNESU (NIEKOMERCYJNA) ZNAJDUJE SIĘ NA PLATFORMIE “PROFO” (www.profo.edu.pl)

LISTA REFERENCYJNA (WYBRANE FIRMY)*:

A
ABB;
ANWIL;
ARCELORMITTAL POLAND;
ALSTOM;
AUTOROBOT-STREFA;
ARCELORMITTAL REFACTORIES;
ALLIANZ;
ALSTOM POWER;
AVENTIS PHARMA;
AM TECHNOLOGIES POLSKA;
APATOR POWOGAZ;
ASCO NUMATICS;

B
BOSMAL;
BIOMED;
BE&K EUROPE;
BANK PEKAO SA;
BANK PKO BP;
BASELL ORLEN POLYOLEFINS;
BIOTON;
BAHLSEN;
BELVEDERE DYSTRYBUCJA;
BERICAP POLSKA;
BZ WBK LEASING;
BOS AUTOMOTIVE PRODUCTS POLSKA;

C
CAPGEMINI;
COM START;
CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ;
CMC ZAWIERCIE;
CADBURY - WEDEL;
CARGILL POLSKA;
CERSANIT;
CIECH;
COMPUTERLAND;
CURTIS HEALTHCARE;
CANTONI MOTOR;

D
DALKIA;
DANFOSS;
DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS POLAND;
DELPHIA YACHTS;
DHL EXPRESS(POLAND);
DR. OETKER POLSKA;

E
ENEGRO MAR;
ENEA;
EURO-NET;
ELBUDOWA;
ELZAM ZAMECH:
EGMONT POLSKA;
ELBREWERY;
EVEREST INTERNATIONAL;
ENERGOMONTAŻ;

F
FIAT AUTO POLAND;
FAMOT;
FLEXPOL;
FEDERAL MOGUL;
FM DENTAL;
FRANKE POLSKA;
FUCHS OIL CORPORATION;
FERRUM;
FELIX POLSKA;
FAKRO;

G
GENERAL MOTORS MANUFACTURING POLAND;
GILLETTE POLAND;
GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS;
GRUPA ŻYWIEC;
GRAMMER AUTOMOTIVE POLSKA;
GLOBAL COSMED;
GALAXIA;
GAZIMPORT;
GLENCORE POLSKA;

H
HUTA POKÓJ;
HOLDING-ZREMB;
H.CEGIELSKI;
HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS;
HILTI (POLAND);
HOCHLAND POLSKA;
HOCHTIEF POLSKA;

I
IBM POLSKA;
INCO-VERITAS;
ITELLA CORPORATION;
INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ;
INTERNATIONAL PAPER;
INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND;
IMPERIAL TOBACCO POLAND;
ING BANK ŚLĄSKI;

J
JJW;
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA;
JYSK;
JAS-FBG;
JTI POLSKA;
JOY MASZYNY GÓRNICZE;

K
KONGSKILDE POLSKA;
KGHM POLSKA MIEDŹ;
KOMEX; KOMPANIA PIWOWARSKA;
KOMPANIA WĘGLOWA;
KÖNIG STAHL;
KOPEX;
KLOSE;
KIMBALL ELECTRONICS POLAND;
KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY;
KRKA POLSKA;
KUVERT POLSKA;

L
LOTOS;
LOTOS-KOLEJ;
LOTOS ASFALT;
LASY PAŃSTWOWE;
LUXIONA POLAND;
LAFARGE GIPS;
LEAF POLAND;
LEVI STRAUSS POLAND;
LG ELECTRONICS;
LINDE GAZ POLSKA;
LURGI POLSKA;

M
MAERSK;
MAN POLAND;
METALCHEM;
MINISTERSTWO GOSPODARKI;
MARKO;
MOSTOSTAL;
METALPOL;
MAGROAD;
MOKATE;

N
NEAPCO EUROPE;
NESTLE POLSKA;
NOVOL;
NUTRICIA POLSKA;
NYCOMED PHARMA;
NYLAND-CTM;
NOKIA POLAND;

O
ORLEN;
ORLEN-GAZ;
ORLEN-OIL;
OPEL;
OCEANIC;
OWENS-ILLINOIS;
OKY POLSKA;
OSTRÓDA YACHT;

P
POLYCOM;
PCC ROKITA;
POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH;
PROVIMI POLSKA;
PGNiG;
POLFA;
POLFARB;
PRZEMYSŁOWY INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI;
POLMOS LUBLIN;
PRYMAT;
POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE;
PSE OPERATOR;
POLCARD;
POLKOMTEL;
PORTY LOTNICZE;
PKP;
PKP INTERCITY;
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH;
PORTA KMI POLAND;
POLPHARMA;
PFIZER POLSKA;
PHILIP MORRIS POLSKA;
PHILIPS POLSKA;
PHILIPS LIGHTING POLAND;
POSZUKIWANIA NAFTY I GAZU KRAKÓW;

R
RADMOR;
RADWAR;
ROCKWOOL POLSKA;
REKTRANS;
REMEI POLSKA;
ROCHE POLSKA;
RAISIO POLSKA FOODS;
RAFINERIA TRZEBINIA;
REMY AUTOMOTIVE POLAND;
REMONDIS;

S
SUDZUCKER POLSKA;
SAINT-GOBAIN SEKURIT HANGLASS;
SEMPERTRANS;
STALPRODUKT;
SELENA;
STOMIL BYDGOSZCZ;
STOCZNIA SZCZECIŃSKA;
SWEDWOOD POLAND;
SGL CARBON POLSKA;
SCHENKER;
STILON;
SIEMENS;

T
TI AUTOMOTIVE POLAND;
TEVA;
THERMOPLAST;
TEDRIVE POLAND;
TCHIBO WARSZAWA;
TVP;
TZMO;
TEXACO POLSKA;

U
UNIQ LISNER;
UNIONTEX;
UNIMOR RADIOCOM;
UNICOM-BOLS GROUP;
UNIBEP;
ULSTEIN FAMA;
UHC;
UNION-VIS;

V
VOLVO GROUP POLAND;
VARIANT;
VETOQUINOL BIOWET;
VESUVIUS SKAWINA MATERIAŁY OGNIOTRWAŁE;
VISTEON POLAND;
VOLKSWAGEN MOTOR POLSKA;
VOS LOGISTICS POLSKA;

W
WOOD MIZER INDUSTRIES;
WERTH-HOLZ POLSKA;
WARTA;
W.KRUK;
WILBO;
WRIGLEY POLAND;
WAWEL;
WILLSON&BROWN;
WĘGLIKI SPIEKANE BAILDONIT;

Y
YAMANOUCHI PHARMA;
YAWAL SYSTEM;

Z
ZAK;
ZAP-KOOPERACJA;
ZGH BOLESŁAW:
ZEP-INFO;
ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY;
ZAKŁAD ENERGETYCZNY OPOLE;
ZAKŁAD ENERGETYCZNY PŁOCK;
ZENTIS POLSKA;
ŻEGLUGA BYDGOSKA;

* nazwy firm podano w sposób uproszczony, pomijając formę prawną, a niejednokrotnie także miasto/kraj (Polska) lub rodzaj przedsiębiorstwa (PPH, PPU…)