Next Post Previous Post

SPEED 2 (2015)

Posted by WB

Bicie osobistego rekordu prędkości na torze. Ferrari (510KM) 315 km/h. Lamborghini (562KM)  307 km/h. Pewnie, gdyby prosta miała więcej niż 2 km mógłbym jeszcze z nich coś wycisnąć. Ferrari ryczy już na jałowym i wyrywa się spod kontroli od pierwszego metra. Lamborghini na początku ospałe i rozkręca się dopiero przy 250 km/h. Odwieczny problem nabywcy rozstrzygnięty - Ferrari!

speed2-21

Comments are closed.